චීනයට වෙනමම වින්ඩොස් සංස්කරණයක් එයි.


කලින් කිසිදු වින්ඩොස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක නොතිබූ අමුතු වින්ඩොස් 10 සංස්කරණයක් එළි දක්වා තිබේ. එය චින සංස්කරණයයි. චීන බසින් එය සුආන්ගොන්ග්බෑන් (Zhuangongban) ලෙස හදුන්වයි. එහි අර්ථය විශේෂයෙන් සකසන ලද මෙහෙයුම් පද්ධතිය […]

Read Article →

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් පරිගණකයෙන් play කරන්න.


ලෝකයේ විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති අතරින් ගූගල් සමාගමේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් නම් ස්මාට් ජංගම දුරකථන මෙහෙයුම් පද්ධකියට හිමි වන්නේ විශේෂ තැනක්. විවිධ කාර්යයන් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද යෙදුම් (ඇප්ස්) විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් […]

Read Article →

හිර නොවී ගේම් ගහන්න නියම Booster එකක්.


Wise Game Booster. පරිගණක භාවිතා කරන බොහෝ දෙනෙකු විනෝදාංශයක් වශයෙන් පරිගණක ක්‍රීඩා වල නිරත වනවා. මෙසේ පරිගණක ක්‍රීඩාවල නිරත වන විට නිතර මතුවන ගැටළුවක් වන්නේ නවීන පන්නයේ පරිගණක ක්‍රීඩා ධාවනය […]

Read Article →