නැතිවූ භාණ්ඩ ක්ෂණිකව සොයා දෙන Chipolo.

ඔබට වැදගත් වන යතුරු, ඔබගේ මුදල් පසුම්බිය, බෑග් සහ ඔබගේ ස්මාට් ජංගම දුරකථනය ආදී වැදගත් උපකරණ කොහේ හෝ තබා එය අමතක වීමෙන් නැති වූ අවස්ථාවක නැවත එය සෙවීමට යාමේදී ඔබ බොහෝ අපහසුතාවයට පත් වනවා. ඇතැම් විට සොයා ගැනීමට නොහැකිව එය සදහටම නැතිවී යාමටද පුළුවන. මේ අවස්ථාවලදී, දුරකථනයක් මෙන් එම භාණ්ඩයද (උදාහරණයක් වශයෙන් යතුරක්) නාද කිරීමට (රින්ග් කිරීමට) හැකියාව ඇතිනම් යැයි ඔබට සිතෙනු නොඅනුමානය. මෙම කාර්ය සඳහා විශේෂයෙන් සකසන ලද Chipolo එයට කදිම උපාංගයකි.

මොකද්ද මේ චිපොලෝ?

චිපොලෝ (Chipolo) යනු කාසියක හැඩය හා ප්‍රමාණයකින් යුත් ඔබගේ යතුරු ආදී වැදගත් භාණ්ඩවලට සවි කළ හැකි ස්මාට් ටැග් එකකි. චිපොලෝ ඔබගේ ස්මාට් දුරකථනයට සම්බන්ධව ක්‍රියා කරන අතර එහි ඇති ඇප් එක මගින් යතුරක එල්ලා ඇති මෙම ටැග් එක නාද කිරීමට හැකිය. එමගින් තවදුරටත් නැතිවූ භාණ්ඩ සොයා ගැනීමට අංජනම් බැලීමට අවශ්‍ය නොවනු ඇත.

2_chipolo_and_app

විශේෂාංග

DS_01_Ring_Your_Items

Ring Your item

චිපොලෝ ඇප් එක මගින්, නැතිවූ භාණ්ඩයට අමුණා ඇති චිපොලෝ ටැග් එක නාද කිරීමට ඇති හැකියාව මෙහි ප්‍රධාන වේ. තීව්‍ර නමුත් උස් ශබ්දය නිසා ඔබගේ නැතිවූ භාණ්ඩය තත්පරයෙන් සොයා ගත හැකිය.

DS_02_Ring_Your_PhoneRing your Phone

චිපොලෝ මගින් ටැග් එක නාද කිරීම පමණක් නොව, ස්මාට් ෆෝනය නැතිවූ අවස්ථාවක ටැග් එක මගින් දුරකථනය නාද කිරීමේ පහසුකම් සලසයි. ඔබගේ ජංගම දුරකථනය නිහඬ මාදිලියේ (silent mode) පැවතියද මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුවන බව සඳහන් වේ.

DS_03_Last_Known_LocationLast Known location

චිපොලෝ ටැග් එක නිරන්තරයෙන් තමන් සිටින ස්ථානය GPS මගින් ඇප් එකට දත්ත ලබාදෙන බැවින්, ටැග් එක ආවරණ කලාපයෙන් බැහැර වුවද එය අවසන් වරට ස්ථානගත වී තිබූ ස්ථානය ඇප් එක මගින් බලාගත හැකි නිසා එය සොයා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

තවත් විශේෂාංග වශයෙන් චිපොලෝ ඇප් එක ස්ථාපිත කරගත් සමාජය හරහාද ඔබගේ නැතිවූ චිපොලෝ ටැග් එක ගැන සෙවුම් කළ හැකිය.  එක් ටැග් එකක් දුරකථන 4ක් සදහා සහයෝගයෙන් භාවිතා කළ හැකිය. ඔබ සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ලබාගන්නා අවස්ථාවකදී සෙල්ෆි රිමෝට් එකක් ලෙසද මෙම ටැග් එක භාවිතා කළ හැක. තවද එක් චිපොලෝ ගිණුමක් සඳහා චිපොලෝ ටැග් 9ක් ලබාගත හැකිය.

This slideshow requires JavaScript.

chipolo ටැග් එක, ගලවා ඉවත් කළ හැකි බැටරියකින් හා අමතර බැටරියකින් සමන්විත වන අතර එක් බැටරියක් මාස 6ක කාලයකට සරිලන බව චිපොලෝ වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරයි. මෙහි ආවරණ ප්‍රදේශය වශයෙන් මීටර් 60ක් හෙවත් අඩි 200ක අරය කරගත් වෘත්තයක ප්‍රමාණයක් ඇතුලත් වේ. තවද මෙම ටැග් එක ඔබ කැමති පාට 9කින් ලබාගත හැක.

චිපොලෝ ටැග් එක ඇනවුම් කර ලබා ගැනීමට හා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට චිපොලෝ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.

පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

සැකසුම – බවන්ත හේරත්

(චිපොලෝ වෙබ් අඩවිය ඇසුරිණි.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s