අන්තර්ජාල වේගය 20%කින් වැඩි කරගන්න.

     අන්තර්ජාලය භාවිතයේදී එහි වේගය ගැන බොහෝ දෙනෙකු සැලකිලිමත් වනවා. කෙතරම් වේගයක් තිබුණද, එය තවත් වැඩි කරගැනීමට හැමදෙනාම පාහේ උත්සහ දරනවා. අද පරිගණක පියස වෙබ් අඩවියෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ, ඔබගේ වින්ඩොස් පරිගණකයේ අන්තර්ජාල වේගය 20%කින් වැඩි කරගන්නා ආකාරයයි. වින්ඩොස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ඔබ අන්තර්ජාලය ලබාගන්නා බෑන්ඩ්විත් (Bandwidth) එහෙමත් නැතිනම් අන්තර්ජාලය සඳහා වෙන්කර ඇති සංඛ්‍යාත පරාසයෙන් 20% ක ප්‍රමාණයක් වින්ඩොස්හි අප්ඩේට් වැනි අවශ්‍යතා සඳහා වෙන් කරනවා. එම 20% ප්‍රමාණය නිදහස් කර ගැනීම මඟින් ඔබගේ අන්තර්ජාල වේගය 20%කින් වැඩි කර ගත හැකියි. තවද මෙම ක්‍රමය වින්ඩොස් නීති රෙගුලාසිවලට පටහැනි බවද පහත පියවරවල් අනුගමනය කිරීමේදී ඉතාමත් ප්‍රවේශම් සහගතව ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය බවද මතක තබාගන්න.

පියවර 01
වින්ඩොස් Run කොටුව තුළ gpedit.msc ලෙස ටයිප් කර enter කරන්න (01 රූපය).

-01 රූපය-

-01 රූපය-

පියවර 02
වෙන් කරන ලද බෑන්ඩ්විත් අගය බලාගැනීම හා එය වෙනස් කිරීම සඳහා Computer Configuration > Administrative Templates > Network > Qos Packet Scheduler > Limitreservable Bandwidth වෙත පිවිසෙන්න. (02 රූපය)

-02 රූපය-

-02 රූපය-

පියවර 03
ඉන්පසුව පහත දැක්වෙන 03 රූපයට අනුව බෑන්ඩ්විත් ලිමිට් එක 20 සිට 0 දක්වා වෙනස් කරන්න.

-03 රූපය-

-03 රූපය-

දැන් ඔබට 100% අන්තර්ජාල වේගයක් හිමි වනු ඇත. ඔබගේ අදහස් පහළින් පළ කරන්න. අපගේ ෆේස්බුක් පිටුවද ලයික් කරන්න.

 

Advertisements

One response to “අන්තර්ජාල වේගය 20%කින් වැඩි කරගන්න.

  1. Pingback: අන්තර්ජාල වේගය 20%කින් වැඩි කරගන්න. | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s